top of page
Hvorfor virtuell virkelighet? 

Frem mental helse med VR

VR-teknologi gir brukerne muligheten til å interagere i datagenererte tredimensjonale miljøer som om de er fysisk til stede.

Hva er virtuell virkelighet

Virtuell virkelighet (VR) er en banebrytende og omsluttende teknologi som transporterer brukeren inn i en virtuell verden hvor man kan oppleve, interagere og utforske på måter som tidligere var umulig. Ved hjelp av VR-briller omsluttes brukeren av et 360 graders digitalt miljø som føles overraskende virkelig. VR kombinerer programvare, maskinvare og design på en måte som resulterer i en teknologi som stimulerer sansene på en svært overbevisende måte.

Design uten navn (5)_edited.png
VR i forebygging, rehabilitering og behandling

Praktisk, kontrollert og tilgjengelig
 

Følelsen av å være tilstede i en annen virkelighet skaper et unikt handlingsrom for å trene på nye måter å forholde seg til situasjoner på, og for å øke toleranse overfor egne emosjonelle reaksjoner. Dette åpner for innovative måter å håndtere en rekke tilstander på, og VR har vist seg å være et kraftfullt verktøy innen psykisk helse, ferdighetstrening og psykososial rehabilitering. I tillegg til påvist bedringseffekt, åpner VR for en mer praktisk, kontrollert og tilgjengelig måte å tilby forebyggende tiltak og behandling på, slik at flere kan få tilgang på hjelpen de trenger. 

01

Effektivt og kontrollert

VR åpner for tids- og ressursbesparende metoder gjennom bruk av tilpassede situasjoner som kan repeteres når og hvor som helst. Innenfor trygge rammer kan eksponeringstreningen gjennomføres uten bekymringer for virkelighetens begrensninger. 

02

Forsterket brukeropplevelse

03

Brukeropplevelsen styrkes med et trygt rammeverk for engasjerende trening og terapi, som igjen kan føre til økt brukeraksept og lavere frafallsrater. Gjennom implementering av psykoedukasjon og positive virtuelle opplevelser blir prosessen motiverende og positiv for brukeren, uten frykt for negative reaksjoner fra omverden. 

Tilgjengelig og fleksibelt

VR muliggjør hjemmetrening og fjernbehandling, utvider tilgjengeligheten og fleksibiliteten til tjenestetilbud, og gjør kvalitetsforebygging og behandling tilgjengelig for flere, uavhengig av geografisk plassering. 

Virtual Reality som et effektivt verktøy innen psykisk helse og ferdighetstrening 
image 78_edited.jpg
SittendeMedHeadsetPåOgPsykologTilStede_e
Likestilt eller mer effektivt
sammenliknet med tradisjonell eksponering

Forskning har vist at virtuell eksponeringsterapi (VRET) har like god eller bedre effekt enn eksponering in vivo. Dette gjelder både ved bruk av VR alene, samt i kombinasjon med andre passende intervensjoner. 

(Carl et al., 2019; Powers & Emmelkamp, 2008; Tekorina et al., 2015) 

Over 20 år med akademisk forskning

Virtuell virkelighet (VR) har vist seg å være et kraftfullt verktøy innen psykisk helse, ferdighetstrening og psykososial rehabilitering. VR tilbyr innovative måter å håndtere en rekke tilstander på, inkludert angstlidelser, PTSD, fobier og psykoselidelser. Videre har VR vist seg å være et nyttig verktøy innen forskjellige former for ferdighetstrening og stressreduksjon. I tillegg til påvist bedringseffekt, åpner VR for en mer praktisk, kontrollert og tilgjengelig måte å tilby forebyggende tiltak og behandling på, slik at flere lettere kan få tilgang på hjelpen de trenger.

VR-teknologien er mer virkelighetsnær, effektiv, og skalerbar enn noensinne

Til nå har VR-teknologi vært dyr, vanskelig å bruke og begrenset til laboratoriet med behov for mye utstyr. I dag er teknologien tilgjengelig for en langt rimeligere pris, og programvaren kan enkelt leveres der brukeren befinner seg.

 

Banebrytende grafikk, brukervennlige grensesnitt og tilpasset innhold for å skape oppslukende omgivelser reflekteres i stadig bedre og mer allsidige terapeutiske applikasjoner. Og med et stadig større fokus på implementering av kunstig intelligens tilgjengeliggjøres nå mer interaktive og persontilpassede applikasjoner som forventes å øke effekten ytterligere.

HL2A2744.jpg

Vår tilnærming til VR kombinerer en dyp klinisk forankring med høykvalitetsteknolgi

HL2A2744_edited_edited.jpg

Her finner du oss

Havnegata 9, 7030 Trondheim

Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo 

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Kontakt oss

Er du interessert i å samarbeide med oss? Eller rett og slett bare nysgjerrig på løsningene våre? Fyll inn kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg. 

Takk for innsendingen din!

bottom of page